Suhlas so spracovaním osobných údajov

Ako Kupujúci týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ako aj mnou poskytnutými kontaktnými údajmi a identifikačnými údajmi na účel uzatvorenia a správu zmluvy, dodania tovaru Predávajúcim, ktoré som si objednal, tak aj so službami, ktoré spoločnosť Alori Nano Distribution s.r.o., (ďalej len" Správca") bude spracovávať v zmysle zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním, uchovávaním mojich osobných údajov Správcom, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska telefónne číslo a e-mailová adresa, názov spoločnosti, IČO a DIČ, údaje o mojich nákupných zvykoch, ako aj dátum, cena a názov mnou zakúpených výrobkov, s udajmi o mojej návšteve na internetovej stránke Správcu (cookie, IP adresa), a to aj na účel posielania ponúk nového tovaru a služieb, marketingových ponúk a správ, vrátane informácií o výhodných ponukách, poukážkových akciách, reklamných darčekoch, daroch, súťažiach a iných predajných akciách, posielaných e-mailom, SMS a/alebo poštou. Súhlasím s vytváraním profilovaných ponúk pre mňa, na účel analýz a prejľadov spokojnosti zákazníkov, ako aj prevádzania prieskumu trhu a adresných ponúk, či správ.

Udeľujem dobrovoľne Správcovi týmto súhlas na dobu 5 (slovom piatich) rokov. Beriem na vedomie, že si môžem uplatniť právo na výmaz mojich osobných údajov, Správca vymaže moje osobné údaje. Beriem na vedomie, že Správca obvykle vymaže osobné údaje akonáhle pominie ich účel, na ktorý boli spracované. Beriem na veodmie, že žiadosť o výmaz mojich osobných údajov mám poslať prostredníctvom mailu na adresu: info@alori.sk alebo písomne poštou na adresu spoločnosti/Správcu.

Hore