Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Beriete na vedomie, že za účelom uzavretia a správy zmluvy a plnenia dodávky Vami objednaného tovaru a služieb bude naša spoločnosť Clyde s.r.o. ako správca spracovávať Vaše osobné údaje (Vami oznámené kontaktné a identifikačné údaje) a potvrdzujete, že ste sa zoznámil (a) s našimi Zásadami pre nakladanie s osobnými údajmi (odkaz).

Prehlasujem, že súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Clyde s.r.o., a to v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa,

telefónne a e-mailové spojenie,

názov firmy, IČO a DIČ,

údaje o mojich nákupných zvykoch (napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov) a

údaje o návšteve internetových stránok spoločnosti (cookies, IP adresa),

pre účely zasielania nových ponúk tovarov a služieb, marketingových ponúk a správ (vrátane informácií o výhodných ponukách, poukážkových akciách, reklamných darčekoch, súťažiach a iných predajných akciách) zasielaných emailom, SMS a / alebo poštou a vytváranie profilovaných ponúk pre moju osobu za účelom analýz a prehľadov spokojnosti zákazníkov, realizácia prieskumov trhu a adresných ponúk a správ.

Tento svoj súhlas udeľujem na dobu [5] rokov a som uzrozumený / as tým, že tento svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@alori.sk, listom na adresu spoločnosti, príp. využitím možnosti odvolania súhlasu u každého zaslaného komerčných oznámení.

PRODUKTY
ALORI
PRE VÁS

80%

Až o 80% vyššia účinnosť
ako bežné čističe

Netoxické
a biologicky odbúrateľné

Unikátna
receptúra

Bezpečné a šetrné
k prírode

Vyrobené
u susedov v Česku